760x380_5

Wie geen mal figuur wil slaan, blijft best doortrainen in herfst en winter.

Effectief en optimaal trainen doet men pas als men volgens een vastomlijnd totaalconcept van trainingen werkt. Met andere woorden een goed trainingsplan, waarin de basis wordt gelegd door individuele testen.

Lijkt vanzelfsprekend, is het niet..

Trainingen? Trainingsplan? Trainen doet men door het systematisch herhalen van inspanningen volgens een trainingsplan met als doel de prestatie(s) te verbeteren. Belangrijk daarbij is dat men traint volgens een bepaalde systematiek en een uitgestippeld plan met persoonlijke begeleiding. Dit kan bij Fit o’Sfeer.

Werkwijze..

Trainingsintensiteit wordt bepaald in functie van tijd en van de huidige persoonlijk situatie na specifieke conditietests. Deze tests gebeuren op basis van maximale hartslag, leeftijd en vermoeidheid. Bij uitbreiding kan ook het melkzuur worden bepaald en de hartslagzones.

Trainingsverloop over 5 maand in 3 opeenvolgende fases.

  1. Basis: de fase waar het fundament van de uithouding door middel van laag intensieve trainingen wordt gelegd.
  2. Intensiteit: de fase waar de nadruk op intensiever trainingen ligt
  3. Piek: de fase waar de conditie naar de top groeit